Cenník dopravy

Rieka Laborec
Vzdialenosť (km) Cena
Radvaň n Laborcom 70 35,00 €
Koškovce 45 22,50 €
Hankovce 40 20,00 €
Humenné 20 10,00 €
Stražské 27 13,50 €
Petrovce n Laborcom 50 25,00 €
Michalovce 60 30,00 €
Šírava Biela Hora
65 32,50 €
Lastomír 65 32,50 €
Klokočov 8040,00 €
Stretávka 90 45,00 €
Vojany 100 50,00 €
Oborín 100 50,00 €
Zemplín 140 70,00 €
Streda nad Bodrogom 155 77,50 €


Rieka Ondava
Vzdialenosť (km) Cena
Svidník 155 77,50 €
Duplín 95 47,50 €
Stropkov 90 45,00 €
Valkov 80 40,00 €
Bžany 70 35,00 €
Turany nad Ondavou 60 30,00 €
Nová Kelča 50 25,00 €
RO Dobra, Monika, Eva 40 20,00 €
Hrádza VD 35 17,50 €
Slovenská Kajňa 31 15,50 €
Sedliská 15 7,50 €
Hencovce 25
12,50 €
Horovce 70
35,00 €


Rieka Topľa
Vzdialenosť (km) Cena
Bardejov 185 92,50 €
Marhaň 120 60,00 €
Giraltovce 105 52,50 €
Hanušovce nad Topľou 80 40,00 €
Vyšný Žipov 65 32,50 €
Soľ 50 25,00 €
Vranov nad Topľou 30 15,00 €
Sačurov 40 20,00 €
Parchovany 60 30,00 €
Božčice
65 32,50 €


Rieka Cirocha
Vzdialenosť (km) Cena
Kamenica nad Cirochou 30 15,00 €
Dlhé nad Cirochou 40 20,00 €
Belá nad Cirochou 50 25,00 €
Snina 55 27,50 €
Stakčín 70 35,00 €
Starina, priehrada 80 40,00 €

Vzdialenosť zahrňa počet km z požičovne tam a späť.
Sadzba je 0,50 € /km.

1 deň - 12 € (PKS) - 14 € (NKS)

2 až 3 dni - 11 € (PKS) - 13 € (NKS) 4 a viac dní - 10 € (PKS) - 12 € (NKS)
Plastové kanoe set (PKS)
Nafukovacie kanoe set (NKS)
Pádlo 1 € / deň
Lodný vak (barel) 1 € / deň
Vesta 1 € / deň
Zámok s reťazou 1 € / deň

1 set zahŕňa - 1 kanoe, 2 pádla, 1 barel, 2 vesty

20% zľava v termíne do 30.6. a od 10.9.

Pozrite si cenník dopravy


Za každý začatý deň nad dohodnutú dobu účtujeme poplatok z omeškania vo výške 100 %

Spojte sa s nami na Facebooku a buďte informovaný o každej novinke čo najskôr.