Ondava

Ondava pramení v Nízkych Beskydách nad obcou Ondavka pri hranici s Poľskom a tečie juhovýchodným smerom naprieč východným Slovenskom. Zo Svidníka (r. km 117) je rieka splavná za stavu 90 cm na vodočte pod mostom, od Stropkova je splavná ak je na vodočte v Stropkove aspoň 50 cm. Úsek pod priehradnou nádržou Domaša je splavný celoročne za stavu 161 cm na vodočte v Hencovciach.

Začiatok plavby možný od mosta pri obci Mestisko na ceste 1.triedy Svidník - Giraltovce alebo pri moste v Stropkove smer Bokša. Čaká Vás zaujímavá, dobrodružná plavba širokým údolím. Pred mostom pri Duplíne poškodený sypaný stupeň za malej vody (MV)nutné prenášať a potom nasleduje päť ďalších nízkych poškodených sypaných stupňov, ktoré je nutné pri nižšom stave vody, koníčkovať alebo prenášať. Možnosť doplniť proviant v meste. Za Stropkovom pekné výhľady v otvorenej krajine. Plavba plynulá bez prekážok občas rýchly prúd v zákrutách.

Táboriť môžete na brehu Domaše pri obci Bžany odkiaľ je na skok aj obchod. Ak nie je hore dostatok vody plavbu môžete začať odtiaľ prípadne od mosta Lomné. Plavba ústím Ondavy do nádrže Domaša je síce pomalá, ale celkom netypická kvôli porastu brehov. Nasleduje vodná nádrž Domaša s dĺžkou takmer 14 km. Zastaviť sa môžete najprv na pravom brehu v stredisku Valkov (kemp), odtiaľ môžete prepadlovať na ľavý breh na Kelču a naspäť na pravý breh ku kostolíku zatopenej obce Trepec. Ak sa rozhodnete prenocovať oproti na polostrove Kelča je tiež obľúbený kemp. Od kostolíka môžete splaviť popri pravom brehu do zátoky Dobrá, kde máte opäť možnosť prenocovať v kempe. Ak sa rozhodnete zo strediska Dobrá dostať opäť na ľavú stranu do strediska Holčíkovce - Eva, alebo Poľany, dajte si pozor na vietor a vysoké vlny. Šírka nádrže v týchto miestach je asi 3 km.Odporúčame vám v plavbe pokračovať až ku hrádzi, ktorú prenášame asi tristo metrov po ľavej strane. Po hrádzi sa od 16.07.2011 môžte aj prejsť, keďže ju po vyše 20 rokoch sprístupnili. Potom vás čaká malebný 3 km úsek a po ňom vyrovnávacia nádrž s ostrovom, hrádzou a krátkym prenesením po pravej strane v Slovenskej Kajni.

Od Slovenskej Kajne nasleduje najkrajší úsek Ondavy, rieka pekne meandruje v širokom údolí lužným lesom. K rieke je pohodlný prístup autom z hlavnej cesty smerom od Vranova, na začiatku dediny odbočíme doprava na betónovú cestu a po nej sa dostaneme k rieke, kde odbočíme doľava a dôjdeme k malej lúke, kde sa dá pohodlne zaparkovať a otočiť. Plavba na tomto úseku je veľmi príjemná v spoločnosti rybárov a volaviek, vidieť sa dokonca dajú aj srny. Viackrát nás prekvapí rýchly prúd v zákrutách. Naskytne sa nám aj možnosť splaviť krátky úsek ústia riečky Oľky, alebo pristať na opustenom ostrove. Za prítokom Oľky je niekoľko menších ostrovov, môžu sa vyskytnúť aj prekážky v podobe padnutých stromov, rýchlych prúdov a úzkych miest. Kúpať sa môžete pri ostrove za Benkovcami, ale aj pri obci Ondavské Matiašovce. Nasleduje asi dvojkilometrový úsek plavby okrajom lesa pod masívom Inovca k mostu pod zrúcaninou hradu Čičva. Tu je možné ukončiť plavbu s možnosťou občerstvenia v reštaurácii Čičva asi 100 m od rieky a prezrieť si zrúcaniny hradu - 300 m, alebo pokračovať ďalej. Úsek Ondavy zo Sedlísk do Hencoviec je ideálny na prvý splav. Rieka svižne tečie v širokom koryte, takmer bez prekážok a plytčín. Sem-tam sa nachádza miesto s rýchlejším prúdom. Posledný kilometer plavby lemuje záhrady domov v Hencovciach. Pod žltou lávkou v strede obce, je možné splav ukončiť.Ak sa rozhodnete pokračovať ďalej, tesne vedľa areálu celulózky sa nachádza hať, ktorú za istých okolnosti možte splaviť - pri 175cm na vodočte v Hencovciach bezpečná pre postavy nad 160 cm. Inač prenášať po ľavom brehu (asi 100 m). Stretnutie s celulózkou rieku výrazne poznačí, takže samočistiaca funkcia rieky dostáva zabrať. Od Nižného Hrušova tečie Ondava smerom na juh, brehy sú porastené bujnou vegetáciou. Pravdepodobne budete musieť prenášať nejaké padnuté stromy. Pred obcou Horovce Ondava priberá z pravej strany rieku Topľa a až do sútoku s Latoricou tečie mimo obcí. Výnimkou je obec Brehov, kde je možné zastaviť pred mostom a doplniť si zásoby v blízkom obchode, prípadne prásknuť 1 2 3 poldeci v krčme. Pred obcou Zemplín neďaleko hraníc s Maďarskom vytvára Ondava sútokom s Latoricou rieku Bodrog.


Spojte sa s nami na Facebooku a buďte informovaný o každej novinke čo najskôr.