Topľa

Rieka Topľa pramení na severných svahoch Čergovských vrchov. Preteká starobylým Bardejovom so zachovaným stredovekým opevnením a početnými gotickými pamiatkami. Za Bardejovom sa rieka kľukatí úzkym údolím na juhovýchod. Z Marhane sa môžete bez problémov spustiť ak máte v Hanušovciach okolo 30cm. Hlavne ráno za slnečného počasia sa vám bude hladina na malých perejách ostro ligotať, keďže sa plavíte na juhovýchod. Počas plavby otvorenou krajinou s viac-menej priamočiarym tokom rieky a lesom na pravej strane miniete železno-drevený most medzi obcami Brezov a Kalnište. Pri obci Kalnište je aj veľký ostrov, kde sa pravé rameno spojí s ľavým až po dobrom pol kilometri plavby.

Splav tiež spestrí príjemný kamenný stupeň, ktorý sa nachádza pri Lužianoch pri Topli. Zastať a nakúpiť sa dá v Giraltovciach aj keď vystupovanie pod alebo za mostom nie je úplne najideálnejšie. Vyhovujúce miesto na pauzu je však pri osade Tarbaj, kde je mala perej. Od Tarbaja sa na rieke objaví viac rýchlejších úsekov, koryto je bez prekážok, naľavo, napravo zalesnené kopce.Pre vodočet Hanušovce nad Topľou, tiež platí odporúčaných 30cm, ktoré až na kravský brod pri dedine Bystré stačia. Asi sto metrov za spomínaným brodom, je lávka vedúca z obce Bystré na pravej strane rieky na ľavú, kde sa nachádza minerálny prameň a to je zároveň, vhodné miesto na nocľah aj pre väčšiu skupinu vodákov. Po nejakom kilometri ďalej miniete jednu lávku zo Skrabského do Čierneho nad Topľou a potom hneď druhú z Čierneho nad Topľou do Skrabského. Na rieke sa pravidelne objaví perej alebo zrýchlený prúd. Za obcou Čierne sa k rieke približuje železničná trať, ktorá vás bude sprevádzať až po Čaklov. Na úseku medzi Čaklovom a Vranovom n/Topľou je "olej" - pomaly tečúca voda. Vo Vranove sa dajú doplniť zásoby.

Potom je rieka prvý kilometer taká ako pred Vranovom, no čoskoro začnú pekné pereje, štrkové pláže vhodné aj na táborenie. Stromy sú na niektorých miestach vyrúbane, preto sa príjemne strieda chládok so slnečnými lúčmi. Za mostom Ortaše, štrk začne striedať hlina. Od Sačurova tok zvoľní tempo. Po hať v Božčiciach, ktorú prenášame vpravo, sa vyskytnú 3 štrkové pláže. V týchto úsekoch sa začína prejavovať regulácia rieky, v podobe priameho toku.Plavbu na Topli môžeme ukončiť buď v Božčiciach pri moste alebo v Hunkovciach. Po sútoku s Ondavou nasleduje dlhá plavba až k hraniciam s Maďarskom, ktoré však prekračuje rieka Bodrog vytvorená sútokom Ondavy a Latorice. Na rieke nie sú nebezpečné úseky, pozor treba dať na nejaké padnuté stromy.

Spojte sa s nami na Facebooku a buďte informovaný o každej novinke čo najskôr.