Rieky

Na východ od Slanských vrchov teda na Zemplíne a v časti Šariša sú vhodné na vodnú turistiku rieky Laborec s prítokom Cirocha a pokračovaním v Latorici, a tiež Ondava so svojím prítokom Topľa. Sútokom Ondavy s Latoricou nad obcou Zemplín vzniká rieka Bodrog, ktorou sa dá doplaviť až do Tisy pri meste Tokaj v Maďarsku.
Trojdňový splav zemplínskych riek, organizuje každoročne začiatkom júla Občianske združenie Návraty z Michaloviec.
Po kliknutí na príslušný názov rieky si môžete prečítať detaily o konkrétnej rieke a prezrieť si fotografie, ktoré boli na nej zhotovené. Vodné stavy zverejňuje Slovenský hydrometeorologický ústav denne na stránkewww.shmu.sk. Údaje o stave hladín o šiestej hodine rannej nájdete aj na stránke Povodia Bodrogu a Hornádu: www.povodia.sk/bh.
Horné úseky riek sa dajú splaviť na jar po topení snehu. Druhá šanca nastáva najmä po výdatnejších dažďoch v lete. Z toho vyplýva, že ak plánujete splaviť horné toky našich riek, musíte pružne reagovať na vzostup hladín a využiť zriedkavú možnosť splavu, pozri sekciu Keď prší. Určite to stojí za to. Ako to vyzerá na takom splave môžete si prečítať aj na stránke www.rieky.sk alebo Outdoor Humenné, kde sú uverejnené naše články. Dolné toky sú splavné celoročne.Najvýznamnejšou východoslovenskou riekou je Laborec. Pramení neďaleko poľských hraníc a jeho celková dĺžka je 135 km. V hornej časti preteká úzkym údolím, kde má značne prudký spád, postupne priberá ľavostranné prítoky Vydranku, Výravu, Udavu a Cirochu. Pod Humenným obteká masív Krivoštianky a dostáva sa do širokého údolia s plytkým riečiskom so štrkovými nánosmi. Pri obci Petrovce odbočuje z rieky kanál na Zemplínsku Šíravu a staré koryto preteká cez Michalovce. Ďalej pokračuje juhozápadným smerom a za obcou Stretávka priberá rieku Uh. Posledných 19 km tečie hlinitým riečiskom s brehmi husto porastenými stromami, plavba je rýchla a plynulá až po ústie do rieky Latorica, ktorá priteká na Slovensko z Ukrajiny.

Cirocha je najväčším ľavostranným prítokom Laborca na strednom toku. Pramení pod Ruským sedlom a tečie smerom na juh. Nad Stakčínom bola prehradená sypanou hrádzou a vzniknutá nádrž Starina je zásobárňou pitnej vody. Pod Stakčínom priberá ľavostranný prítok Kolonicu a ďalej preteká mestom Snina. Od Sniny meandruje širokým údolím juhozápadným smerom v štrkovom riečišti. Pri Kamenici sa do nej vlieva rovnomenný ľavostranný prítok a v Humennom ústí z ľavej strany do Laborca.

Ondava pramení v Nízkych Beskydách a tečie juhovýchodným smerom naprieč východným Slovenskom. Preteká širokým údolím ako plytká rieka so štrkovitým korytom a početnými nánosmi. Vo Svidníku sa zľava do nej vlieva riečka Ladomírka a ďalej sa kľukatí v štrkových nánosoch a ponúka vodákom pekné pohľady na Ondavskú vrchovinu. Pod obcou Lomné sa vlieva do priehradnej nádrž Domaša, ktorú naplnila v roku 1966. Modrozelené jazero s dĺžkou asi 14 km a rozlohou 1400 hektárov uprostred listnatých lesov. Na pravej strane nádrže sú kempy a táboriská Valkov a Dobrá, ľavá strana poskytne táborenie v Novej Kelči, poloostrov, Holčíkovce a Poľany. Medzi obcami Slovenská Kajňa a Malá Domaša je hrádza vyrovnávacej nádrže, odkiaľ rieka pokračuje medzi zarastenými brehmi a vytvára meandre bohato osídlené volavkami, rybárikmi a bocianmi. Zľava priberá prítoky Oľka a Ondavka. Za obcou Hencovce sa Ondava približuje k celulózke, kde vám plavbu môže spestriť smrad z Bukózy(niekedy cítiť, niekedy nie), ktorá stále vypúšťa do Ondavy vodu z čističky. Rieka je asi 2 km sfarbená do červenohnedá, potom sa vráti na pôvodnú úroveň. Po sútoku s Topľou je zaujímavé, že rieka je dosť široka, no hlboká len po kolená. Ďalej na juh od Horoviec je Ondava umelo vyrovnaným kanálom, plavba je vhodná pre tých čo si chcú oddýchnuť od všetkého a je to tiež lacnejšie ako nejaké spirituálne mumbo jumbo niekde v Indii. Pri obci Zemplín neďaleko hraníc s Maďarskom vytvára sútokom s Latoricou rieku Bodrog.

Takmer súbežne s Ondavou tečie rieka Topľa, ktorá pramení na severných svahoch Čergovských vrchov. Preteká starobylým Bardejovom so zachovaným stredovekým opevnením a početnými gotickými pamiatkami. Za Bardejovom sa rieka kľukatí úzkym údolím, ktoré sa za obcou Marhaň rozširuje na juh cez Giraltovce po Hanušovce nad Topľou. Z Hanušoviec tečie juhovýchodne širokým údolím do Vranova nad Topľou. Za Vranovom pokračuje smerom na juh a pri Horovciach sa vlieva do Ondavy.

Vodná turistika na zemplínskych riekach poskytuje možnosti trávenia voľného času v prírode, mimo preplnených turistických stredísk. Vďaka dlhodobému pôsobeniu miestneho obyvateľstva sú brehy riek na niektorých miestach nevkusne zdobené kúskami plastových obalov, vrecúšok, fliaš, krabíc, nechýbajú ani plechovky a sklenené vratné aj nevratné fľaše. Z času na čas sa Vám môže prihodiť, že vaše kanoe minie plávajúce torzo chladničky, alebo polystyrénové teleso kreslá, ukotvené vo vrbine.

Spojte sa s nami na Facebooku a buďte informovaný o každej novinke čo najskôr.